OSTVARITE SVOJO PRIHODNOST ZAČNITE S PREOBRAZBO DANES Vizualizirati prihodnost pomeni, da si jo tako natančno zamislimo, da jo pravzaprav vidimo. Vizualizacija zahteva trud, zbranost, čas in miren prostor, kjer boste lahko sami s seboj. Prihodnost lahko vizualizirate tudi tako, da jo opisujete namišljenemu prijatelju.

Napišite si v dnevnik vse želje, ki ste si zamislili v enem letu, mesecu ali tednu. Potem pa cel postopek ponovite in spremenite oziroma prilagodite želje, če menite, da je to potrebno. Uporaba mentalnih slik vam bo pomagala usmerjati pozornost na koristne misli ter pripraviti telo in um na dejanja, ki bodo uresničila vaše želje.

Pripravila AV