V SKLADU S SVOJIMI MERILI
ŽIVITE POKONČNO?


Oseba z visoko stopnjo integritete je tista, ki je v sebi takšna, kot se kaže navzven. Integriteta je naša »duhovna hrbtenica«, je temelj, na katerem gradimo najboljše za naše življenje.
Kaj je ključ za avtentično življenje, tako, ki vam omogoča, da sledite svojim prednostnim ciljem? Živeti z integriteto, to pa pomeni, da ste dosledni, iskreni, pristni, da se ne pretvarjate. Oseba z visoko stopnjo integritete je tista, ki je v sebi takšna, kot se kaže navzven. Integriteta je naša »duhovna hrbtenica«, je temelj, na katerem gradimo najboljše za naše življenje. Ko gremo skozi življenje s pokončno hrbtenico, je vse laže, saj smo v stiku s svojim notranjim modrecem. Imamo navdih za življenje in zagon za doseganje ciljev.

"Iskalcem so nenehno na voljo namigi iz duhovnega sveta. Običajni ljudje imenujejo te namige naključja."
Deepak Chopra


Živeti z integriteto pomeni, da spoštujete standarde (notranja pravila vedenja), ki ste jih postavili sami zase. Če je denimo vaše notranje pravilo »Zmeraj govorim resnico«, potem boste morali biti iskreni z osebo, ki vas je povabila na kosilo, tudi če ste se odločili, da nočete iti. Namesto da bi si izmislili izgovor, ji morate povedati resnico.Slediti svojim notranjim standardom pomeni imeti »pokončno hrbtenico«, kar prinaša dobro počutje, samozavest in duševno zdravje. Ko svojih notranjih standardov, ki smo si jih postavili, ne spoštujemo, se naša duhovna hrbtenica zvija in krivi.

Naše življenje postane bitka, ker nismo več v stiku s seboj, postanejo časi težki. Ne glede na to, koliko energije vlagamo v svoje osebne načrte, odnose, posle, nič nam ne uspeva. Vse to so sporočila, da je z našo »duhovno držo« nekaj narobe. Ker smo vsi enkratne osebnosti, ima vsak od nas različne standarde, po katerih živi. Nima smisla razglabljati, kateri standardi so boljši, odgovora na to vprašanje morda sploh ni. Za vsakega od nas pa je pomembno, da jasno pozna svoje standarde za življenje in da jih spoštuje ter uresničuje tako, da njegovo življenje teče lahkotno.
Živeti z integriteto pomeni zaznati, kdaj ne slediš svojim standardom, in hitro ukrepati, da odpraviš nedoslednosti. Če se denimo na tvojem delovnem mestu naenkrat spremenijo zahteve ter moraš delati ponoči in čez vikende, tvoji standardi pa ti narekujejo, da večere in vikende preživljaš z družino, potem moraš ukrepati.

"Deluj vedro in umirjeno, vedoč, da bodo pravilne misli in pravilen trud neizogibno pripeljali do pravih rezultatov." James Allen

Začeti moraš usklajevati svoja dejanja s pravili, ki si jih postavil zase.
Pogovoriti se moraš s svojim nadrejenim ali pa začeti iskati drugo službo.
Nadaljevati življenje na tak način pomeni delovati proti samemu sebi, stopati na pot nezadovoljstva, neuspeha in tudi bolezni.

Recept za to, da boste lahkotno stopali po poteh življenja in živeli polno, je, da ste prepričani, da živite življenje z integriteto. Če opazite, da ne sledite standardom, ki ste se jim zavezali, prevzemite odgovornost in začnite delovati. Postanite sam svoj »duhovni kiropraktik« in se postavite pokonci. Začnite zdaj!


DELOVNI ZVEZEK
1. Kakšna notranja pravila oziroma standarde sem si postavil?
2. Kako spoštujem te standarde in jim sledim v svojem vsakdanjem življenju?
3. Kje in kdaj nisem sledil tem standardom in jih upošteval?
4. Naštejte vsaj tri primere, ko niste sledili postavljenim merilom.


Ko ste odgovorili na ta vprašanja, začnite delovati. Za vsako neupoštevanje standardov poiščite vsaj tri načine, kako boste ukrepali, da to odpravite.
Zapišite, kakšne spremembe boste naredili za naslednje tri situacije:
1.
2.
3.


Igor Gregorc za revijo O Osebnosti